لباس کاورال ایزوله لمینت با فیلم تنفسی 2 لایه ضد تعریق احسان طب

مشخصات فنی محصول:

نوع پارچه:اسپان باند 40 گرم لمینت شده با فیلم تنفسی 20گرم

سایز لباس:XXL

در محل کمر و مچ دست و مچ پا از کش استفاده شده است.