نمایش 13–13 از 13 نتیجه

گان جراحی ضد آب

1- مناسب برای جراحی ها ی با خونریزی و ترشحات زیاد 2- با  قابلیت نفوذ ناپذیری بالا ا3- نوع پارچه